Digital Strategi - Bogen om strategi og forretning på nettet af Anders Baron og Brian Andersen

Foredrag om Digital Strategi

Få en ærlig, provokerende og lærerig introduktion til Digital Strategi i din virksomhed. Foredraget tager udgangspunkt i bogens overordnede tema, men er løbende opdateret med nyeste cases, learnings fra erhvervslivet og en levende levering, der udfordrer og inspirerer virksomhedens ledelse og medarbejdere.

Best practice + your practice
En stor del af foredraget er målrettet din virksomhed. Vi tager aktuelle problemstillinger og muligheder op, kommer med forslag til debat og udfordrer jeres status quo. Jo mere specifikke udfordringer, jo mere værdi kommer der ud af foredraget. Din virksomhed er omdrejningspunktet, når vi fortæller om de nye digitale strategiske værktøjer:

Færre bullet-points, flere pointer
Vi har set utroligt mange dårlige foredrag. Derfor er vi selv akkurat lige så trætte af flade Powerpoint-præsentationer og monotone talere, som du sikkert selv er. Vi tror på passion som drivkraften for alt hvad vi gør. Den passion er også nøglen til et godt foredrag, der ikke kun inspirer og underholder, men som huskes.

Interesseret? Skriv en mail til kontakt@digitalstrategi.dk.

Udvalgte referencer